คำถาม: ทำไมพนังด้านนอกตัวตู้ร้อนมาก

ตอบ:

สาเหตุ, โครงสร้างของตู้เย็นปัจุบันส่วนใหญ่จะนำแผงระบายความร้อนฝังตัวอยู่ภายในผนังตู้ ซึ่งในขณะที่ระบบทำความเย็นเริ่มทำงานสารทำความเย็นจะดูดซับความร้อนภายในตู้นำมาระบบายความร้อนที่แผงระบายความร้อนที่ฝังอยู่ในผนังตู้และระบายความร้อนออกที่บริเวณผนังด้านนอกตู้ทำให้ด้านข้างและด้านหลังมีความร้อนเกิดขึ้นได้ซึ่งจะไม่มีผลอัตรายต่อผู้ใช้หรือทำให้เกิดเพลิงไหม้แต่ประการไดทั้งสิ้น

วิธีแก้ไข, มันเป็นการทำงานที่ปกติ
             1. ควรวางเครื่องให้ด้านข้างและด้านหลังห่างจากผนังบ้านประมาณอย่างน้อย 10 ซ.ม.
             2. ควรวางตัวเครื่องในพื้นที่ที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดี

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง