คำถาม: ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติไม่ทำงาน

ตอบ:

สาเหตุ 1, ตรวจสอบว่ามีการปิดทำน้ำแข็งหรือไม่.เมื่อปิดระบบทำน้ำแข็ง, ที่แผงควบคุมจะไม่แสดงสัญญาณไฟระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

วิธีแก้ไข 1, เปิดระบบการทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

 

สาเหตุ 2, ตรวจสอบท่อจ่ายน้ำเข้าเครื่องชำรุดหรือปิดวาล์วน้ำไว้หรือไม่

วิธีแก้ไข 2, เปิดวาล์วน้ำจ่ายน้ำเข้าเครื่อง

 

สาเหตุ 3, ตรวจสอบน้ำแข็งที่อยู่ในกระบะก้อนน้ำแข็งจับตัวกันเป็นก้อนหรือไม่ถ้าใช้ให้นำน้ำแข็งนั้นออกจากกระบะ, แต่ถ้ามีก้อนน้ำแข็งแต่ไม่จับตัวกันเป็นก้อน ให้ดูขนาดของก้อนน้ำแข็ง ดังนี้
              1. ก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่เกินไป แสดงว่าปริมาณน้ำที่เข้ามีมากเกินไป
              2. ถ้าก้อนน้ำแข็งมีขนาดปกติ, อาจเกิดจากมีการเปิดประตูตู้นานเกินไป หรือ ไม่มีการใช้น้ำแข็งนานเกินไป

วิธีแก้ไข 3, 1.นำน้ำแข็งออกจากกระบะให้หมด แล้วรับแรงดันน้ำให้ลดลง
                2.ถ้าไม่ต้องการใช้น้ำแข็งเป็นเวลานาน แนะนำให้ปิดระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติเสีย

 

สาเหตุ 4, เมื่อมีเหตุเกิดไฟฟ้าขัดข่องเป็นประจำความเย็นภายในช่องแช่แข็งอาจจะไม่เพียงพอที่จะให้ระบบทำน้ำแข็งทำงานได้

วิธีแก้ไข 4, ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ควรเปิดระบบทำน้ำแข็ง

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง