คำถาม: ช่องแช่เย็นไม่มีความเย็น

ตอบ:

สาเหตุ 1, ตรวจสอบว่ามีการปิดใช้งานช่องแช่เย็นอยู่หรือไม่ สามารถสังเกตได้ที่แผงควบคุมมีการแสดงระดับอุณหภูมิของช่องแช่เย็นหรือไม่ ถ้าไม่แสดงว่ามีการปิดารใช้งานอยู่

วิธีแก้ไข 1, เปิดใช้งานช่องแช่เย็น

 

สาเหตุ 2, ตรวจสอบว่าช่องจ่ายลมเย็นที่อยู่ด้านบนของช่องแช่เย็นมีของที่แช่วางบดบังลมเย็นอยู่หรือไม่

วิธีแก้ไข 2, ควรวางของแช่เย็นให้ห่างออกจากพนังด้านในของช่องส่งลมเย็น

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

โดยการให้ที่อยู่อีเมลของคุณเราอาจใช้เพื่อติดต่อคุณทางอีเมลเกี่ยวกับคำถามของคุณและได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

โทรศัพท์บ้าน :
ส่ง