คำถาม: กรอบช่องบาร์เครื่องดื่มมีความร้อนเล็กน้อย

ตอบ:

สาเหตุ, ความร้อนที่กรอบเป็นการป้องกันเกิดเหงือเกาะที่กรอบช่องบาร์เครื่องดื่ม, ความร้อนที่เกิดจากฮีตเตอร์ที่ติดตั้งไว้บริเวณกรอบ

วิธีแก้ไข, เป็นการทำงานที่ปกติ

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง