คำถาม: ไม่สามารถเลือกการจ่ายน้ำดื่มได้

ตอบ:

สาเหตุ, ปิดการใช้งานระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

วิธีแก้ไข, ถ้ามีการยกเลิกระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ ระบบจ่ายน้ำดื่มจะไม่สามารถใช้งานได้

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง