คำถาม: ไฟหน้าจอแสดงผลติดตลอดเวลา

ตอบ:

สาเหตุ, ตรวจสอบประตูทุกบานปิดสนิทดีหรือไม่

วิธีแก้ไข, ตรวจสอบแล้วมีการปิดประตูตู้สนิทดี แล้วไฟหน้าจอยังติดตลอดให้โทรเรียกศูนย์บริการเข้าตรวจสอบ

             Notes:
             1.ปกติถ้าปิดประตูตู้ไม่สนิทจะมีสัณญาณเสียงดังเตือนทุกๆ 30 วินาที
             2.หลังจากปิดประตูตู้ 2 นาที ไฟหน้าจอแสดงผลจะดับเองอัตโนมัติ

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง