คำถาม: เกิดหยดน้ำเกาะบริเวณชั้นวางภายในตู้

ตอบ:

สาเหตุ 1, มีการแช่อาหารมากเกินไปและวางในตำแหน่งที่ใกล้พนังด้านในมากเกินไปทำให้ระดับอุณภูมิไม่เท่ากันทำให้เกิดความแตกต่างของระดับอุณหภูมิทำให้เกิดหยดน้ำขึ้นได้ในบริเวณต่างๆ

วิธีแก้ไข 1, ห้ามใส่อาหารที่มีความร้อน หรือ แช่อาหารปริมาณที่มากเกินไป(แน่นตู้)

 

สาเหตุ 2, นำอาหารที่มีความร้อน หรือ มีความชื้นสูงแช่ในตู้ที่เย็น ทำให้เกิดการกลั่นตัวของไอน้ำในตัวอาหารเกิดหยดน้ำขึ้นได้ในบริเวณที่มีความเย็นสูงเช่นชั้นวางของหรือผนังของตู้

วิธีแก้ไข 2, ควรตั้งระดับความเย็นให้สูงขึ้นเล็กน้อยถ้าเกิดหยดน้ำภายในตู้ ควรตั้งอยู่ที่ 5'C - 7'C 

 

สาเหตุ 3, มีการเปิดประตูตู้ทิ้งไว้นานเกินไปทำให้ความชื้นภายนอกตู้เข้าไปกระทบความเย็นที่ในตู้เกิดหยดน้ำขึ้นได้

วิธีแก้ไข 3, ไม่ควรเปิด/ปิดประตูตู้บ่อย หรือ เปิดประตูทิ้งไว้นานเกินไป

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

โดยการให้ที่อยู่อีเมลของคุณเราอาจใช้เพื่อติดต่อคุณทางอีเมลเกี่ยวกับคำถามของคุณและได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

โทรศัพท์บ้าน :
ส่ง