คำถาม: ไม่ติดตั้งสายดินจะได้หรือไม่

ตอบ:

สาเหตุ, ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ติดตั้งสายดินที่ถูกต้อง ถ้าเกิดมีอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดเสียหายเกิดไฟรั่วที่โครงตู้ที่เป็นโลหะ ถ้าผู้ใช้ยืนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัสกับตัวนำไฟฟ้า และอีกส่วนหนึ่งของรายกายไปแตะกับตัวเครื่องที่มีไฟฟ้ารั่วไฟก็จะเดินผ่านตัวผู้ใช้ไปยังตัวนำไฟฟ้า ซึ่งเป็นอัตรายถึงแก่ชีวิตได้ แต่ถ้ามีการติดตั้งสายดิน ไฟที่รั่วก็จะไหลลงดินโดยไม่ผ่านตัวผู้ใช้ ซึ่งก็คือผู้ใช้เครื่องไม่ถูกไฟฟ้ารั่วดูดนั้นเอง


วิธีแก้ไข, สำหรับบ้านที่ยังไม่มีสายดิน ให้ดำเนินการติดตั้งสายดินเพิ่ม / โดยทั่วไปแล้วตัวเครื่องจะเดินสายดินที่รอไว้ที่ตัวปลั๊กไฟแล้ว ถ้าระบบไฟฟ้าภายในบ้านของผู้ใช้มีการติดตั้งสายดินเต้าเสียบจะมี 3 ช่อง ซึ่งจะมีสายดินอยู่ 1 ช่อง อีก 2 ช่องจะเป็นกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้เครื่องดังแสดงในรูปภาพ


Screenshot_6   Screenshot_3

Screenshot_4

                             

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง