คำถาม: น้ำดื่มเย็นไม่เพียงพอ

ตอบ:

สาเหตุ, น้ำดื่มที่ช่องจ่ายน้ำดื่มมาจากถังพักน้ำทีติดตั้งใว้ในช่องแช่เย็น บริเวณด้านล่าง
           1.ตรวจสอบระดับความเย็นของช่องแช่เย็นปกติดีหรือไม่
           2.ปริมาณน้ำที่บรรจุอยู่ในถังพักน้ำมีปริมาณไม่มาก ถ้ามีการกดน้ำดื่มเป็นจำนวนมากน้ำในถังพักอาจจะไม่เย็นเท่ากันทุกแก้ว
           3.ถ้าเพิ่งเปิดใช้เครื่องระดับความเย็นของช่องแช่เย็นไม่สามารถทำความเย็นเท่าที่ต้องการได้ระดับความเย็นของช่องแช่เย็นจะลดลงตามที่ต้องการนั้นต้องใช้เวลานานพอประมาณ บางครั้งอาจต้องใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมง

วิธีแก้ไข,

1.ตรวจสอบการทำความเย็นที่ช่องแช่เย็น
2.ตรวจสอบมีการกดน้ำดื่มมากเกินไปหรือไม่ น้ำในถังพักเย็นไม่ทันต่อความต้องการที่มาก
3.มีการยกเลิกการใช้งานของช่องแช่เย็นหรือไม่

 วิธีการเปิด/ปิดใช้งานช่องแช่เย็นของแต่ละรุ่น

รุ่น : HRF-663DTA2

กดปุ่ม "D" ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที่ เป็นการเปิด/ปิด การใช้งานของช่องแช่เย็น ถ้าตำแหน่ง "H"แสดงว่าเปิดใช้งาน ถ้า "H" ไฟไม่ติดแสดงว่าไม่ใช้งานช่องแช่เย็น

 

                                             

รุ่น : HRF-663ITA2

ในสถานะ "LOCK" ให้กดปุ่ม "E" แช่ไว้ประมาณ 3 วินาที เป็นการ เปิด/ปิด ใช้ช่องแช่เย็น ตัวเลขที่ "L" แสดงหมายถึงเปิดใช้งาน ตัวเลขที่ "L" ไม่แสดงหมายถึงปิดการใช้งาน 

                                                  

รุ่น : HB21F

ให้ตั้งล๊อคหน้าจอก่อน จากนั้นให้กดปุ่ม E "REF tmep"  แช่ไว้ประมาณ 3-5 วินาที จากนั้น ตัวเลขแสดงอุณหภูมิของชอ่งแช่เย็นที่Hจะหายไป

                                        

รุ่น : HB21T

ให้ตั้งล๊อคหน้าจอก่อน จากนั้นให้กดปุ่ม A "REF tmep"  แช่ไว้ประมาณ 3-5 วินาที จากนั้น ตัวเลขแสดงอุณหภูมิของชอ่งแช่เย็นที่Gจะหายไป

                                                             

                                      

 

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง