คำถาม: เครื่องตัวนอกไม่ทำงาน

ตอบ:

 

เมื่อเปิดให้เครื่องทำงานเครื่องตัวนอกจะทำงานหลังจากนั้นเป็นอย่างน้อย 3 นาที ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานของระบบหน่วงเวลาการทำงาน

 

การทำงานของเครื่องปรับอากาศไฮเออร์มีระบบหน่วงเวลาการทำงาน 3 นาที่ เพื่อป้องกันคอมเพรสเซอร์เสียหาย

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง