คำถาม: บางครั้งมีหมอกพ่นออกมาจากช่องลมของเครื่องตัวใน

ตอบ:

 

ถ้าอากาศภายในห้องมีความชื้นสูงมาก,เมื่อเปิดเครื่องทำงานความเย็นจะกระทบกับอากาศที่ร้อนและมีความชื้นสูง, ทำให้เกิดการกรั่นตัวของของละอองน้ำซึ่งทำให้เกิดปรากฏการของหมอกควันพ่นออกมาที่ตัวเครื่องได้

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง