คำถาม: เครื่องตัวนอกตัดต่อบ่อย

ตอบ:

 

1.ตั้งอุณหภูมิการทำงานใกล้เคลียงกับอุณหภูมิภายในห้องมากเกินไป                              

2.ขนาดของห้องเล็กเกินไปเมื่อเทียบกับขนาดของเครื่องปรับอากาศ                              

3.การระบายความร้อนของเครื่องตัวนอก และ การส่งลมเย็นของเครื่องตัวในไม่ดี อาจมีสิ่งของขวางกัน หรือเครื่องสกปรก

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง