คำถาม: เมื่อมีการปิดเครื่องและเปิดใหม่ในเวลาเดียวกัน คอมเพรสเซอร์จะไม่กลับมาทำงานโดยทันที

ตอบ:

 

หลังจากปิดเครื่องในเวลาเดียวกันนั้นแรงดันน้ำยาในระบบจะไหลย้อนกลับผ่านเข้าตัวคอมเพรสเซอร์ เครื่องจึงมีระบบหน่วงเวลาการทำงาน 3 นาที เพื่อให้แรงดันน้ำยาหยุดไหล

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง