คำถาม: ขณะที่เครื่องทำงานบางครั้งอาจจมีเสียงคล้ายเสียงลมหรือของเหลววิ่งผ่านท่อ

ตอบ:

 

เป็นเสียงที่เกิดจากการไหลของน้ำยาเมื่อคอมเพรสเซอร์เริ่มทำงาน ซึ่งมันเป็นเสียงการทำงานที่ปกติ

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง