คำถาม: มีน้ำไหลออกที่เครื่องตัวนอก

ตอบ:

 

ที่เครื่องตัวนอกที่ผิวท่อน้ำยาบางช่วงจะมีอุณหภูมิที่ต่ำอาจทำให้อากาศที่ผิวท่อนั้นกลั่นตัวเป็นหยดน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำที่มากขึ้นไหลออกมาจากเครื่องตัวนอก

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง