คำถาม: พัดลมที่เครื่องตัวนอกไม่ทำงาน

ตอบ:

 

เป็นรูปแบบการทำงานของระบบป้องกันคอมเพรสเซอร์เสีย ระบบจะหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 3 นาที ซึ่งมอเตอร์พัดลมจะทำงานพร้อมกับคอมเพรสเซอร์

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง