คำถาม: วิธีปรับขาตั้งตู้เย็น ?

ตอบ:

 ถ้าตำแหน่งพื้นที่ว่างเครื่องไม่ได้ระดับทำให้เครื่องโยกเยก ทำให้เกิดเสียงดังในขณะที่เครื่อง

ทำงานการแก้ปัญหาโดยปรับขาตั้งตู้เย็นใช้มือหมุนที่ขาตั้งดังแสดงในรูปภาพด้านล่าง

วิธีการปรับ :

-หมุนตามเข็มขาตั้งจะยุบเข้าทำให้ระดับเครื่องลดลง
-หมุนทวนเข็มขาตั้งจะยืดออกทำให้ระดับเครื่องสูงขึ้น
       
 
ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง