คำถาม: ทำอย่างไรเมื่อต้องการเปิด/ปิด ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ ?

ตอบ:

รุ่น:HRF-661/662FF/A (SS) :
วิธีการ เปิด/ปิด ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติให้กดปุ่ม ”Quick FRZ” และปุ่ม “REF TEMP” พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาที พร้อมสัญญาณเสียงดังขึ้น สัญญาณไฟของไอคอน น้ำแข็งก้อนเล็ก,น้ำแข็งก้อนใหญ่,และน้ำดื่ม จะดับ ซึ่งหมายถึงระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติได้ถูกยกเลิกแล้ว

                          

รุ่น:HRF-663ITA2, HRF-663ATA2, HRF-658FF/A(SS) , HRF-663ISB2(WW), HRF-663BSS, HRF-663ASB2, HRF-661TSAA, HRF-661RSSAA, HRF-664ISB2, HRF-664ISB2 :
 วิธีการ เปิด/ปิด ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติให้กดปุ่ม“AI (Fuzzy )” and “Quick FRZ” พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาที พร้อมสัญญาณเสียงดัง ขึ้น สัญญาณไฟของไอคอน น้ำแข็งก้อนเล็ก,น้ำแข็งก้อนใหญ่,และน้ำดื่ม จะดับ ซึ่งหมายถึงระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติได้ถูกยกเลิกแล้ว

                           

รุ่น:HRF-663IRG, HRF-663CJR, HRF-663CJB, HRF-663CJW:

 

รุ่น : HRF-628AF6 and HRF-628IF6:

เมื่อเริ่มต้นใช้เครื่องใหม่ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติจะถูกปิดการใช้งานจากโรงงาน

กดปุ่ม “Ice ON/OFF” ค้างไว้3วินาที สัญญาณไฟที่ไอคอนระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติจะปรากฏให้เห็น แสดงว่าระบบทำน้ำแข็งได้ถูกใช้งานอยู่

หลังจากนั้นถ้า กดปุ่ม “Ice ON/OFF” ค้างไว้ 3วินาที สัญญาณไฟที่ไอคอนระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติจะหายไป แสดงว่าระบบทำน้ำแข็งถูกยกเลิก

                           

NOTE: Make sure you empty the ice maker container before you turn off the ice maker, as the ice will melt and cause a flood.

รุ่น : HRF-628IS7:

รุ่น : HB21F(NN) :
-เปิดใช้งานการทำน้ำแข็งอัตโนมัติ ให้กดปุ่ม “ICE ON/OFF” ให้ไอคอนที่ตำแหน่ง “J” แสดง ระบบทำน้ำแข็งก็จะเริ่มทำงาน

-ปิดใช้งานการทำน้ำแข็งอัตโนมัติ ให้กดปุ่ม “ICE ON/OFF” ให้ไอคอนที่ตำแหน่ง “J” ไม่แสดง ระบบทำน้ำแข็งจะหยุดทำงาน

                       

รุ่น : HB21FW(NN), HB21FWRSS, HB22FWNN :
-เปิดใช้งานการทำน้ำแข็งอัตโนมัติ : ให้กดปุ่ม “>” ที่ “Freezer” และ ปุ่ม “<“ ที่ “Refrigerator” พร้อมกันประมาณ 3 วินาที ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติจะเริ่มทำงาน

-ปิดระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ : ให้กดปุ่ม “>” ที่ “Freezer” และ ปุ่ม “<“ ที่ “Refrigerator” พร้อมกันประมาณ 3 วินาที สัญญาณไฟที่ตำแหน่ง “Express FRZ” จะกระพริบ ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติจะหยุดทำงาน

             

รุ่น : HB21FC45/75NS and  H21BFC45NS:

             

ปิดการใช้งานระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

กดปุ่ม “G” และ “J” พร้อมกันประมาณ 3 วินาที, สัญญาณไฟที่ตำแหน่ง “E” จะกระพริบ ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติจะหยุดทำงานอย่างถาวร

เปิดใช้งานระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ (ปัจจุบันระบบทำน้ำแข็งถูกยกเลิก)

กดปุ่ม “G” และ “J” พร้อมกันประมาณ 3 วินาที, สัญญาณไฟที่ตำแหน่ง “E” จะกระพริบ ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติจะทำงาน

รุ่น : AFD630IX, AFD633IX, AFD634CX, AFD634CW :
กดปุ่ม “A2” จนกระทั้งไอคอน “J” กระพริบ. หลังจากนั้นกดปุ่ม “ A5” เพื่อสั่งให้ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติทำงาน ไอคอนที่ตำแหน่ง “J” จะแสดงตลอดเวลา

ถ้าต้องการยกเลิกการทำงานเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติให้ทำตามขั้นตอนด้านบนซ้ำอีกครั้ง ไอคอนที่ตำแหน่ง “J” จะดับแสดงว่ายกเลิกการทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

                                   

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง