คำถาม: เครื่องหยุดทำงานในขั้นตอนปั่น

ตอบ:

 จัดเสื้อผ้าให้ถังปั่นให้ให้สมดุล

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง