คำถาม: เลือกเฉพาะขั้นตอนการปั่น กดสตาร์ทแล้วเครื่องไม่ทำการปั่น

ตอบ:

ขั้นตอนการปั่นเครื่องจะเริ่มที่ถ่ายน้ำทิ้งก่อนเมื่อน้ำหมดถังเครื่องจะเริ่มทำการปั่น

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง