คำถาม: พบน้ำไหลออกจากท่อน้ำทิ้งเมื่อแกะกล่องและเริ่มใช้เครื่องใหม่

ตอบ:

เครื่องผ่านการทดสอบในโรงงานอาจมีน้ำค้างอยู่ภายในเครื่อง

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง