คำถาม: จากซักหยุดหมุนใขขณะขั้นตอนการซักและชำระล้าง

ตอบ:

อยู่ในขั้นตอนการพรมน้ำเพื่อเพื่อประสิทธิภาพในการซักและชำระล้าง

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง