คำถาม: เมื่อเสียบปลั๊กจ่ายไฟเข้า,เครื่องทำงานก่อนกดปุ่มสตาร์ท

ตอบ:

เกิดจากการเลิกใช้เครื่องล้าสุด มีการดึงปลั๊กไฟออกในขณะที่เครื่องทำงานอยู่ หรือ ดึงปลั๊กไฟออกเมื่อมีไฟฟ้าดับ สาเหตุเกิดจากเครื่องมีระบบเก็บข้อมูลครั้งสุดท้ายจากการใช้งาน เมื่อมีการจ่ายไฟเข้าใหม่เครื่องจึงเริ่มทำงานโดยการดึงข้อมูลจากหน่วยความจำครั้งล่าสุด

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง