คำถาม: มีเสียงดังผิดปกติภายในเครื่อง

ตอบ:

สาเหตุ:

1. ตั้งเครื่องเอียงไม่ได้ระดับ
2. ผ้าพันกันเป็นก้อนในขณะปั่น
3. มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในเครื่อง

วิธีแก้ไข:

1. ปรับแต่งให้เครื่องตั้งได้ระนาบ
2. เปิดฝาเครื่องจัดแต่งผ้าให้กระจายออกและปิดฝาเครื่อง
3. นำสิ่งแปลงปลอมออก

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง