คำถาม: น้ำรั่วที่หัวต่อสายน้ำเข้า

ตอบ:

สาเหตุ:ยึดหัวต่อไม่ถูกต้อง/สกรูยึดปากก็อกน้ำหลวม

วิธีแก้ไข:ดูคู่มือวิธีการติดตั้งหัวต่อสายน้ำเข้ากับก็อกน้ำ/ขันยึดสกรูให้แน่น

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง