คำถาม: น้ำรั่วจากเครื่องซักผ้าแบบ2ถัง :

ตอบ:

สาเหตุ:

1. การจ่ายน้ำเข้าไม่ดี
2. ตั้งระดับเข้าเครื่องต่ำเกินไป

วิธีแก้ไข:

1.ถ้าน้ำรั่วออกในขณะเปิดก็อกน้ำเพื่อจ่ายน้ำเข้าถังซัก เลื่อนก้านเลือกน้ำเข้าไปตำแหน่งถังซักให้สุด เพราะมิฉะนั้นน้ำอาจไหลเข้าถังปั่นทำให้น้ำรั่วออกท่อน้ำทิ้งได้
2.ถ้ารั่วในขณะซัก น้ำในถังซักล้นออกท่อน้ำทิ้ง ควรให้ตั้งระดับน้ำให้อยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้น

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง