คำถาม: น้ำรั่วจากเครื่องซักผ้าแบบ2ถัง : มีน้ำรั่วที่ตำแหน่งช่องจ่ายน้ำเข้าเครื่อง ปัญหานี้เกิดจากสาเหตุใด?

ตอบ:

สาเหตุ:ต่อสายน้ำเข้าที่จุดต่อไม่แน่น

วิธีแก้ไข:ข้อต่อสายน้ำเข้ากับจุดต่อที่เครื่องไม่แน่น แก้ไขให้แน่น

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง