คำถาม: น้ำรั่วจากเครื่องซักผ้าแบบถังเดียวอัตโนมัติ :

ตอบ:

สาเหตุ:

1. ข้อต่อของท่อน้ำไม่แน่น
2. ตั้งระดับน้ำของเครื่องสูงเกินไป

วิธีแก้ไข:

1.ตรวจสอบข้อต่อท่อน้ำต่างๆภายในเครื่องทุกจุดมีรอยน้ำรั่วหรือไม่/แก้ไขให้แน่น
2.ถ้าปริมาณผ้าที่ซักน้อยแต่ตั้งระดับน้ำสูงเกินไปเวลาซักอาจทำให้น้ำกระเด็นออกมานอกเครื่องได้ วิธีแก้ตั้งระดับน้ำให้สัมพันธ์กับจำนวนผ้าที่ซัก

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง