คำถาม: เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

ตอบ:

สาเหตุ:

1.ใส่ผ้ามากเกินไป
2.แหล่งจ่ายไฟ และ ปลั๊กไฟ

วิธีแก้ไข:

1.ถ้ามีเสียงดังกระดิ่งเตือน และหยุดทำงานเหตุนี้อาจเกิดจากใส่ผ้ามากเกินไป ให้นำผ้าออกบางส่วนและลองใช้ใหม่อีกครั้ง
2.ถ้ำไม่มีเสียงกระดิ่งเตือนแต่เครื่องหยุดทำงานนั้น อาจเกิดจากไฟฟ้าภายในบ้านดับ หรือปลั๊กไฟไม่แน่น

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง