คำถาม: ไม่ปั่นแห้งจากเครื่องซักผ้าแบบ2ถัง: ถังปั่นแห้งไม่ทำงาน มีเสียงดังจากถังปั่นแห้งกระแทกกับตัวถัง

ตอบ:

สาเหตุ:

ถังปั่นแห้งไม่สมดุล

วิธีแก้ไข:

ใส่ผ้าลงในถังปั่นและไม่จัดให้สมดุลจึงเป็นสาเหตุให้ถังปั่นเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง จึงเป็นสาเหตุถังปั่นไม่ทำงาน วิธีแก้จัดผ้าใหม่เอาผ้าหนักไว้ด้านล่างสุดและใช้แผ่นปิดกดลงให้แน่น

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง