คำถาม: เครื่องซักผ้าแบบถังเดียวอัตโนมัติ มีความร้อนตรงบริเวณแผงอีเล็กทรอนิคส์

ตอบ:

สาเหตุ:การทำงานที่ปกติ

วิธีแก้ไข:อาการนี้เป็นเรื่องปกติ เพราะที่แผงควบคุมอีเล็กทรอนิคส์มีแหล่งจ่ายไฟที่เป็นหม้อแปลงซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความร้อนได้ อาจมีความร้อนสูงถึง 40-50 องศาซีได้

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง