คำถาม: เครื่องสั่นมากขณะปั่นแห้ง

ตอบ:หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขโปรดติดต่อพนักงานบริการ

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง