คำถาม: สัญญาณโทรทัศน์ประเภทใดที่สามารถรองรับการใช้งานได้?

ตอบ:

คำตอบ: โดยทั่วไป โทรทัศน์จะสามารถรองรับสัญญาณ ATV, YPBPR, PC, HDMI, AV, USB

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง