คำถาม: ระบบเสียงมีประเภทใดบ้าง?

ตอบ:

คำตอบ: โดยทั่วไปแล้ว มีระบบเสียง B/G, DK, I, L, M

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง