คำถาม: “เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” คืออะไร?

ตอบ:

คำตอบ: Eco ย่อมาจากคำว่า Ecology ซึ่งเป็นการสื่อถึงการรักษาและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือโหมดการประหยัดพลังงาน หากท่านใช้ฟังก์ชั่น Eco จะช่วยประหยัดพลังงานได้

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง