คำถาม: ระบบ FULL HD กับ HD ต่างกันอย่างไร?

ตอบ:

คำตอบ

 

 

ความละเอียดภาพ

คุณภาพของภาพ

FULL HD

1920*1080

207 ten thousand pixels

   HD

1366*768

105 ten thousand pixels

Full-HD ย่อมาจากคำว่า Full High Definition, 1920 x 1080 (รวมถึง 1080i และ 1080p) พิกเซล, i หมายถึง interlace, p หมายถึง progressive, 1080p เป็นคุณภาพของภาพที่สูงกว่า 1080i

HD ย่อมาจากคำว่า High Definition ทั้งการสแกนแนวนอนและแนวตั้งที่สูงถึง 720 สามารถเรียกได้ว่าเป็น HD TV

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง