คำถาม: คำถาม: คุณภาพของภาพไม่ดี

ตอบ:

สาเหตุ: เกิดปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าภาพ หรือสัญญาณ หรือมีคลื่นรบกวน

คำตอบ:

1. ตรวจสอบที่การเชื่อมต่อสัญญาณ

2. ตรวจสอบความเรียบร้อยในการปรับจูนช่องสถานี

3. ปรับการตั้งค่าภาพ, ความสว่าง, สี, ความคมชัด และความเข้มจาง

4. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ตั้งวางโทรทัศน์ไว้ชิดกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจปล่อยคลื่นความถี่วิทยุออกมา

5.โปรดติดต่อขอรับบริการเมื่อโทรทัศน์ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติหลังจากปฏิบัติตามวิธีข้างต้น

เพิ่มข้อมูล

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง