คำถาม: คำถาม: ไม่มีสี

ตอบ:

สาเหตุ: เกิดปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าสี หรือสัญญาณ

คำตอบ: กำหนดตัวเลือกสีจากเมนู Picture และกดที่ปุ่มปรับระดับเสียง รักษาระยะห่างระหว่างจอภาพ กับเครื่องเล่น VCR ให้ห่างกันพอสมควร เปิดการทำงานบางฟังก์ชั่นเพื่อบันทึกความสว่างของภาพ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าจอภาพ และแหล่งที่มาของสัญญาณนั้นสามารถใช้งานรวมกันได้ และเปิดการทำงาน

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง