คำถาม: คำถาม: หน้าจอเป็นลายจุดสีขาว และมีสัญญาณรบกวน?

ตอบ:

สาเหตุ: หน้าจอจะปรากฏเป็นลายจุดสีขาว และสัญญาณรบกวน เมื่อสายสัญญาณเกิดหลวม หรือสัญญาณอ่อนแรง (น้อยกว่า 60db)

วิธีแก้ไข:

1. เชื่อมต่อสายเสาอากาศ หรือสายสัญญาณใหม่อีกรอบ

2. หากมีปัญหาภาพหิมะและสัญญาณรบกวนปรากฏเฉพาะบางช่อง ในขณะที่ช่องอื่นๆ เป็นปกติ อาจเป็นปัญหาของสัญญาณ

3. หากสัญญาณในท้องถิ่นไม่แรงพอ ท่านสามารถใช้อุปกรณ์ขยายสัญญาณ

4. โปรดติดต่อขอรับบริการเมื่อโทรทัศน์ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติหลังจากปฏิบัติตามวิธีข้างต้น

 

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง