คำถาม: คำถาม: ต้องทำอย่างไรหากหน้าจอโทรทัศน์ปรากฏเป็นหน้าจอสีฟ้า?

ตอบ:

สาเหตุ: หน้าจอจะปรากฏเป็นสีฟ้าเมื่อสัญญาณถูกตัด

วิธีแก้ไข:

1. เชื่อมต่อสายเสาอากาศ หรือสายสัญญาณใหม่อีกรอบ

2.ลองเลือกโหมดอื่นๆ เพื่อค้นหาแหล่งสัญญาณที่ถูกต้อง

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง