คำถาม: คำถาม: การเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง (AV) ที่ด้านหลัง/ด้านข้างของโทรทัศน์ LCD/LED?

ตอบ:

คำตอบ: การเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง (AV) ที่ด้านหลัง/ด้านข้าง

 

 1. R/L AUDIO         ช่องต่อรับสัญญาณ
 2. VIDEO           ช่องต่อรับสัญญาณ
 1. SPDIF OUTPUT     ช่องต่อส่งสัญญาณเสียงดิจิตอล
 2. YPBPR          ช่องต่อรับสัญญาณ
 3. SCART          ช่องต่อรับสัญญาณ
 4. USB           ช่องต่อรับสัญญาณ
 5. HDMI2          ช่องต่อรับสัญญาณ
 6. HDMI1          ช่องต่อรับสัญญาณ
 7. HEADPHONE      ช่องต่อส่งสัญญาณเสียงอนาล็อก
 8. COMMONINTERFACE(CI)   ช่องต่อรับสัญญาณ
 9. PC AUDIO        ช่องต่อรับสัญญาณ
 10. VGA           ช่องต่อรับสัญญาณ
 11. RF            ช่องต่อรับสัญญาณ

หมายเหตุ: 1. ช่องต่อ VIDEO และ YPbPr ใช้หนึ่งช่องสัญญาณเสียงร่วมกัน

2. เมื่อช่องต่อ HDMI ได้รับสัญญาณ DVI สัญญาณเสียงจะรับมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง