คำถาม: คุณสามารถเลือกโหมดที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ปุ่ม SCREEN หรือ ASPECT บนรีโมทคอนโทรล

ตอบ:

เลือก 4:3 เมื่อต้องการดูภาพในอัตราส่วนภาพ 4:3 ตามเดิม พร้อมกับมีแถบสีเทาปรากฏทางด้านขอบซ้ายและขวาของภาพ

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง