คำถาม: คำถาม: ทำอย่างไรจึงจะสามารถเพิ่มขนาดภาพที่แสดงบนหน้าจอจาก 4:3 เป็น 16:9?

ตอบ:

คำตอบ: 1. ตั้งค่าอัตราส่วนภาพ กดปุ่มเพื่อเลือก 4:3/16:9/auto/wide/zoom1/zoom

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง