คำถาม: คำถาม: สายเชื่อมต่อชนิดใดที่เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อเครื่องเล่นดีวีดีหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับโทรทัศน์มากที่สุด

ตอบ:

คำตอบ: สายประเภท HDMI เหมาะสมที่สุด เนื่องจากสาย HDMI สามารถถ่ายโอนได้ทั้งสัญญาณภาพดิจิตอลและสัญญาณเสียงดิจิตอลได้พร้อมกัน

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง