คำถาม: คำถาม: ทำไมบางครั้งความหน้าจอมืดลง หรือสว่างขึ้นได้เองโดยที่ไม่ได้ปรับตั้งค่าใดๆ?

ตอบ:

สาเหตุ: คำแนะนำการใช้งาน

คำตอบ: เป็นการทำงานของฟังก์ชั่น OPC (Optical Picture Control) โทรทัศน์สามารถปรับความสว่างของหน้าจอได้โดยอัตโนมัติตามสภาวะแวดล้อม คุณสมบัตินี้ช่วยในเรื่องการประหยัดพลังงาน และรักษาสายตาของผู้ชม (โทรทัศน์บางรุ่นไม่มีคุณสมบัตินี้)

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง