คำถาม: คำถาม: CI ประเภทใดที่เข้ากันได้กับโทรทัศน์? (ไม่มี CI สำหรับ HPK/HIL)

ตอบ:

คำตอบ: โดยทั่วไปแล้ว CI ทุกประเภทสามารถใช้งานได้กับโทรทัศน์ยี่ห้อ Haier

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง