คำถาม: คำถาม: 1080 คืออะไร?

ตอบ:

สาเหตุ: คำแนะนำการใช้งาน

คำตอบ: Full-HD (1080P) คือเทคโนโลยีระบบจอภาพของโทรทัศน์ที่มีคุณสมบัติเหนือกว่าคุณภาพและความคมชัดของสัญญาณภาพของโทรทัศน์ High-definition (HDTV) แบบเดิม ซึ่งระบบใหม่นี้จะให้ความละเอียดในการแสดงผลภาพเท่ากับ 1920 x 1080 พิกเซล

เทคโนโลยีจอภาพของโทรทัศน์ High-definition (HDTV) แบบเดิมจะให้ความละเอียดในแนวตั้ง ตั้งแต่ 750 เส้น กับการสแกนแบบ progressive (720P) ถึง 1080 เส้น กับการสแกนแบบ interlaced (1080i) ส่วนเทคโนโลยีของระบบ Full-HD จะให้ความละเอียด 1080 เส้นกับการสแกนแบบ progressive (บางครั้งจะถูกเรียกว่า 1080P)

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง