คำถาม: ไม่ปรากฏสัญญาณภาพในบางช่องสัญญาณ

ตอบ:

สาเหตุ:

1. สถานีถ่ายทอดสัญญาณมีการเปลี่ยนความถี่การออกอากาศ

2. อาจเป็นช่องสถานีโทรทัศน์ที่ต้องเสียค่าบริการ

3. ตัวรับสัญญาณโทรทัศน์ไม่สามารถถอดรหัสช่องสัญญาณที่เป็นระบบภาพ HD (รุ่น C400, C430 series)

 

วิธีแก้ไข:

1. ทำการรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน และทำการค้นหาช่องสถานีอีกครั้ง

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง