คำถาม: วิธีการฟังเพลงบนโทรทัศน์โดยใช้ USB

ตอบ:

1. กดปุ่มแหล่งข้อมูลของการเล่นบนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือก USB ซึ่งจะมีหน้าจอแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้

2. เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB จากนั้นเลือก Music เพื่อฟังเพลงในอุปกรณ์ USB ของท่าน

3. โทรทัศน์สามารถรองรับการเล่นไฟล์เพลงในรูปแบบ MP3 ที่มี sample rate ตั้งแต่ 32KHz ถึง 48KHz, อัตราการถ่ายโอนข้อมูลตั้งแต่ 32kbps ถึง 320kpbs และไม่สามารถรองรับการเล่นเพลงในรูปแบบไฟล์อื่นๆ บนโทรทัศน์ด้วยเหตุผลบางประการ

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง