คำถาม: คำถาม: หน้าจอสีดำ

ตอบ:

สาเหตุ: 

1. กระแสไฟฟ้าไม่เสถียร

2.ไม่มีสัญญาณ

 

ขั้นตอน:

1. ตรวจสอบว่าได้เปิดเครื่องแล้วหรือไม่

2. ตรวจสอบว่าการรับสัญญาณเข้ามาเป็นปกติหรือไม่

3. เปลี่ยนแหล่งการรับสัญญาณระหว่างโทรทัศน์ กับ AV

 

วิธีแก้ไข:

1. เปิดเครื่อง

2. เชื่อมต่อสัญญาณตามปกติ

3. เลือกแหล่งข้อมูล AV

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

โดยการให้ที่อยู่อีเมลของคุณเราอาจใช้เพื่อติดต่อคุณทางอีเมลเกี่ยวกับคำถามของคุณและได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

โทรศัพท์บ้าน :
ส่ง